Dialoogmethodiek

Gespreksregel: luister actief!

Gespreksregel: luister actief!

Hoe ga je met elkaar in dialoog: de methodiek

Tijdens een dialoog wisselen mensen in kleine kring ervaringen uit. Bij een dialoog gaat het erom te luisteren en zo kennis te maken met de ideeën en achtergronden van de ander.
Tijdens het gesprek veranderen vaak de beelden die de deelnemers vooraf van elkaar hadden.

Vier stappen

De stappen die doorlopen worden in de dialoog zijn:
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen

Deze stappen in het gesprek worden vertaald naar vier dialoogvragen die de gespreksleider als handvatten voor het gesprek hanteert. De vragen wisselen jaarlijks omdat het thema ook elk jaar anders is.

Gespreksregels

echte mensen1 copy
Tijdens de dialoog gelden een aantal gespreksregels:

  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
  • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
  • Sta stiltes toe als mensen even na moeten denken.
  • Spreek vanuit jezelf, niet vanuit anderen (‘ik vind’ in plaats van ‘men zegt’).
  • Stel oordelen uit en onderzoek ze.