Ellie Smeekens

Ellie Smeekens

‘Mijn naam is Ellie Smeekens. Ik werk als buurtpastor in Klarendal en St. Marten en als pastor voor diaconie in de rk St. Eusebiusparochie.
Ik vind het belangrijk dat we elkaar in onze wijken, in onze stad, in onze wereld, leren kennen over grenzen van leeftijd, maatschappelijke positie, cultuur, religie, kortom over alle grenzen die ons kunnen scheiden van elkaar, heen.
Ook in onze wijken zie ik gebeuren dat mensen vooral contact hebben met mensen met dezelfde achtergrond. En dat geldt in mijn privéleven ook voor mezelf, als ik eerlijk ben.
Het contact is ook gemakkelijker met mensen met wie je veel gemeenschappelijk hebt.
Maar voor het begrip voor elkaar, voor de sfeer in de samenleving, voor de kansen die ieder krijgt, en voor het samenleven met elkaar is het belangrijk en uiteindelijk ook zoveel leuker is mijn ervaring, als we elkaar kennen, mensen met al onze verschillen en ons niet terugtrekken in onze eigen wereld.
En dan trekken we toch een grens: de dialoogtafel in het inloophuis is alleen bestemd voor vrouwen. Omdat we weten dat we voor een groep vrouwen een barrière opwerpen als er ook mannen aanwezig zijn.
En juist ook deze vrouwen willen we bereiken.’