Arnhem in Dialoog 2013

Arnhem in Dialoog was een geslaagd evenement. Het thema was: ‘Samen leven begint in de wijk’.

In totaal zijn er 27 gesprekstafels geweest. Aan gespreksleiders ontbrak het dit jaar niet.

Enkele ervaringen van de gespreksleiders

In het kennismakingsrondje zegt iedereen zijn naam en benoemt in twee woorden welke vaardigheden/eigenschappen/motivaties hij in deze dialoogronde in wil brengen. Zo lag er al snel op tafel: verbondenheid, humor, toewijding, luisteren, vrolijkheid, gezamenlijkheid. Prachtige ingrediënten voor een dialoog. Bij ervaringen uitwisselen over het thema: “samen leven begint in de wijk” wordt gevraagd: Welke concrete ervaringen heb je of mis je in je directe woonomgeving? Een van de ouderen merkte op, dat de jeugd nog maar weinig respect heeft voor de ouderen, waarop een van de jongeren haar ervaring deelde dat ook de ouderen tegenwoordig niet veel respect voor de jongeren hebben. Allemaal ervaringen, waarbij het in de dialoog dus goed is naar elkaar te luisteren, zodat er wederzijds begrip ontstaat.
En waar dromen we over? Veel opvanghuizen voor de zwakkeren in de samenleving. Veiligheid op straat. Mensen groeten elkaar weer.
En wat doen we met onze dromen? Een buurtbarbecue organiseren, zelf wat muziek cd’tjes draaien. En om het klein te houden, heel dicht bij jezelf: ik geef een glimlach naar de mensen om me heen! Een inspirerende ochtend waarin luisteren en respect naar elkaar centraal staat en het verlangen een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en mooie omgeving!

 

We hebben genoten van de tafels in Burgemeesterswijk en Hoogkamp. Ik heb bij de tweede aangezeten (we waren daar met z’n vijven), de eerste had er 10 om tafel zitten. Zeer geslaagd wat betreft de contacten en het delen van de behoefte aan ontmoeting. Ik verwacht dat, zeker wat betreft Burgemeesterswijk, nog wel een vervolg uit komt. Het was leuk en zinvol om elkaar te leren kennen. In Hoogkamp leidde dat ertoe dat 2 mensen na afloop alvast de kerstboom voor de wijkkerst gingen regelen.

 

Bij SWOA had ik een groep mensen van de dagbesteding. Het was een grote groep (meer dan 10 personen) en eerst wat onrustig qua plek vanwege de telefoon en het feit dat er nog mensen binnenkwamen.
Ik ben begonnen met een gedicht.
Opvallend is wel dat oude mensen vroeger toch nog wel beter vinden en meer dichtbij. Nu zijn ze wat eenzaam en daarom komen ze ook naar de dagbesteding.
Conclusie was dat men samenleven in de wijk ervaart bij de dagbesteding.
Het was goed dat er een paar jonge mensen met verhalen bij zaten. Die trokken de oude mensen uit het beeld van vroeger.
Aan het einde was er een wensput. Dat was mooi omdat er mooie waarden uitkwamen en ik hoorde dat er toch wat was beleefd aan de tafel.

 

Dialoogtafel in de Burgemeesterswijk: hartstikke leuk! Buurtbewoners (9 personen) die elkaar voor het eerst ontmoetten en een zeer geanimeerde dialoog voerden.
Begonnen met voorwerpen. Dat gaf al een mooi beeld weer van samenleven in de wijk.
Het werkte goed met de gespreksonderwerpen ervaringen delen, dromen en doen.
Tot slot was er de wensput en daar kwamen al meteen zeer praktische afspraken uit die men maakte met elkaar. Mooie ervaring!!