Monique Journée (Duiven)

Monique Journé

‘Mijn naam is Monique Journée, ik werk als trainer bij een stichting die Illegale mensen een verblijfplaats biedt. Ik werk met deze mensen aan een toekomstplan en het maken van een keuze waar deze toekomst zal zijn. Ook geef ik les in het inburgeringsonderdeel ‘orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’ aan statushouders. Ook dit staat in het teken van de toekomst.
De mensen waar ik mee werk, zeggen vaak dat ze gezien willen worden als mens en niet als probleem. Deze woorden raken mij steeds weer. Het geweld op social media, waar regelmatig ongenuanceerd groeperingen worden weggezet, raakt mij ook steeds meer.
Het is fijn dat er een week is waarin aandacht is voor het luisteren naar elkaar, zonder oordeel, waar ruimte is voor iedereen om zijn gedachten te laten gaan en daarover elkaar te bevragen en het rustig bij je binnen te laten komen. De dialoog laat ons breder kijken, laat ons meerdere gezichtspunten zien en wie weet ga je wel anders naar huis dan je gekomen bent.’