Arnhem in Dialoog 2014

Het thema van 2014 was: ‘Wat heb jij in huis?’

Wil je weten wat Arnhem in Dialoog ons in 2014 heeft gebracht? Lees dan de ervaringen van de gespreksleiders Margriet van Galen en Peter Camp.

Oproep van gespreksleider Will Bijloo

Laatst hebben wij de “Dag van de Dialoog” in Arnhem geëvalueerd.
Het werd eigenlijk door iedereen als een positieve en leerzame gebeurtenis ervaren. Nieuwe ideeën en inspiratie voor de volgende Dialoogtafels werden geopperd, Het enige minder leuke feit blijft dat er te weinig (nieuwe) mensen aanschoven, terwijl nieuwe deelnemers het een leerzame ervaring vonden. Voor het eerst praten in een groep, geen pressie, vertrouwelijk, open, respectvolle benadering. Het onderwerp dit jaar: “Wat heb jij in huis?” werd niet confronterend ervaren, maar men ging meer over het thema denken, opende ogen voor eigen capaciteiten.
Nu blijft voor ons de taak om méér mensen aan te trekken, behalve mond-op-mond-reclame of persoonlijke rekrutering, zoeken we naar nog meer aandachttrekkende middelen en mogelijkheden. Social Media en huis-aan-huisbladen worden al gebruikt en bekende Arnhemmers namen al deel aan het gebeuren. De Dag duurde van 8 tot 15 november, zodat er meer dagdelen ter beschikking stonden en er genoeg kansen om mee te doen, bestonden. Vele deelnemers gaven te kennen dat zij een volgende keer zeker weer mee zullen doen, dus we blijven hopen dat het aantal tafels volgend jaar zal toenemen. De methode van de Dialoog beviel hen goed en willen graag op die manier over zaken praten, en denken over wat ze gehoord hebben. Een tweede bijkomstigheid van de Dialoogtafels bestaat uit diverse persoonlijk initiatieven, zoals eet- en wandelclubjes, praatgroepjes. Sociale activiteiten en vriendschappen ontstaan. De Dag van de Dialoog vormt dus een bindende factor in onze maatschappij en dient meer aandacht te krijgen.

Gespreksleider Will Bijloo

Ervaring Peter Camp, die tafels leidde met mensen met een beperking

Vanuit het dialoogperspectief gezien, liep alles in een open, informele en veilige sfeer. Iedereen deed goed mee en hield zich op een natuurlijke manier aan de regels van luisteren, respect, nieuwsgierigheid, verwondering en oprechte belangstelling. Er was echt contact maken. Iedere deelnemer was bereid zijn opvattingen en ervaringen op een persoonlijke manier aan de ander te vertellen. Naarmate het gesprek vorderde voelde iedereen zich steeds meer op zijn gemak. Van het begin af aan werd er veel gelachen.
Heel mooi vond ik het delen van ervaringen en de conclusies ‘als ik dat had geweten’, ‘jullie behoeften zijn niet anders als die van ons’. Inhoudelijk bijzonder vond ik de gesprekslijn: durven te vragen, aan wie, directe partner, anderen, vertrouwen, bekendheid met, meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De ontmoeting.
Het dromen sloot goed aan: een partner, reis, baan. Wat de beperkingen betreft, die hebben hun voordelen. Iedereen moet nog beter z’n best doen om te luisteren en te begrijpen wat de ander wil zeggen, bedoelt, behoefte aan heeft, en hoe aan te sluiten op de ander.
Verder vond ik dat er sprake was van een heus groepsgesprek, met een hoog energieniveau. Er had nog makkelijk een half uur bij gekund. Maar zo was het ook goed. Ik vermoed dat deze mensen met een verstandelijke beperking goed groepsgesprekken kunnen voeren omdat ze gewend zijn in groepen te functioneren. Als dat zo is , zou je veel vaker dit type gesprekken kunnen voeren.
Deze behoorlijk gevarieerd samengestelde groep had het voordeel dat ze elkaar van De klup kennen en veel over elkaar weten.
Methodisch gezien, ben ik blij dat ik geen specifieke aanpakken heb gebruikt, en het proces op een normale manier heb kunnen laten verlopen. Aandacht vragen voor de ander als mensen onderonsjes begonnen, veel meer hoefde ik niet te doen.
Al met al vond ik het een heel leuke avond en heb ik met heel veel plezier het gesprek geleid. Tafelorganisator Ineke, bedankt voor jouw bijdrage en leuke gedichten.

Gespreksleider Peter Camp

Verslag dialoogtafel bij Leerbedrijf Diagonaal, 13 november 2014

Er waren zes deelnemers aan deze Dialoogtafel.
Allereerst lichtte ik als gespreksleider de achtergrond van de week van de Dialoog en de gespreksvorm kort toe.
Omdat het thema ‘wat heb je in huis?’ zowel letterlijk als figuurlijk valt uit te leggen, begonnen we als kennismaking met de vraag op welke plek je graag in je huis bent en wat je daar dan doet. Daarna was de opdracht om uit een heleboel voorwerpen een voorwerp te kiezen dat een kwaliteit van je zelf weergeeft en daar dan met je buurman of – vrouw even over door te praten. Dat leverde meteen een heleboel geanimeerde gesprekjes op. Iedereen noemde in de grote kring hetgeen het meest was opgevallen in het gesprek met de ander.
Na de vraag ‘worden je kwaliteiten altijd gezien?’ vertelde ieder over ervaringen hiermee. Vervolgens praatten we verder over hoe belangrijk het is wat een ander van je vindt, over het bepalen van je grenzen, of je anders bent op je werk dan thuis, in hoeverre je nieuwsgierig bent naar een ander en hoe je daar dan uiting aan geeft. Om je kwaliteiten ook naar buiten te laten komen, vindt iedereen het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen zichzelf mag zijn.
De tijd ging snel. De deelnemers aan het gesprek vonden het moeilijk om te benoemen wat ze precies mee nemen uit het gesprek, maar ze vonden het zinvol om zo met elkaar in gesprek te gaan. Dus volgend jaar weer.

Gespreksleider Margriet van Galen

plaatje delen