Verslagen en foto’s

Marinda Ligeon over de dialoogtafel bij de Kunstwerkplaats, 2 november om 18:00 uur (met maaltijd)

Afgelopen zaterdagavond op locatie Kunstwerkplaats in Presikhaaf met Michael van Hal als tafelorganisator, Marinda Ligeon als gespreksleider, Lilian als kok en Arild Veld, Carmen Roosma, Marco, Evelien (met hond Doera) en nog een vriendin als overige deelnemers, was het een geslaagde avond. Lilian en Michael hadden heerlijk gekookt en Carmen zorgde voor het nagerecht. In een informele en ontspannen setting wisselden zij met elkaar gedachten uit rond het thema. “Inspireer de wijk en je omgeving door de verandering te zijn die je wilt zien” is in een notendop de sleutelgedachte waar zij de avond mee afsloten en die ze aan elkaar en anderen willen meegeven.

Klik op de foto voor een volledig beeld.


Iris Springvloet over de dialoogtafel van Arnhem StudentPoint (ASP), 5 november om 18.00 uur (met maaltijd)

Gisteravond was de dialoogtafel van ASP. Er was een grote opkomst van 17 studenten en young professionals (internationaal en Nederlands). We hebben eerst gegeten en kennis met elkaar gemaakt en vervolgens hebben we de dialoog met elkaar gevoerd. Dit was wel een uitdaging – een vrij grote groep en in het Engels-, maar bijna iedereen heeft een ervaring kunnen delen. Uiteindelijk was de kern van het gesprek de vooroordelen waar we allemaal mee te maken krijgen en die op je worden geplakt als je in het buitenland bent – alsof je je eigen land vertegenwoordigt. De droom ronde ging over manieren om daarmee om te gaan en dat eindigde in een gesprek over respect, van jezelf houden, je eigen waarden leven en je niet tegen laten houden om iets te maken van je eigen leven. Ook maakte een van de studenten een poster om ook buitenlandse studenten uit te nodigen.


Mirjam Schuilenga over de dialoogtafel van Wereldvrouwen, 6 november om 10.00 uur

We hadden vanuit de Arnhemse Wereldvrouwen gisteren een geslaagde Dialoogtafel met 10 deelneemsters. De vouchers zijn aan de deelneemsters uitgereikt maar kunnen niet inschatten wie er van hen zondag komen. Helaas zijn Ellie en ik verhinderd om naar het eindfeest te komen. Jammer want het ziet er heel feestelijk uit.

Het onderwerp van dit jaar bracht een levendig gesprek op gang en werd bij het punt van ervaringen diepgaand. Wereldburger werd toegelicht als zorg voor de wereld en een open houding hebben naar anderen. Al gauw kwam ter sprake dat een aantal wel een open houding heeft naar anderen toe maar niet naar zichzelf. Thema’s als eenzaamheid en gevangenis kwamen in sommige gesprekken naar voren. Verbinding leggen met jezelf is even noodzakelijk als verbinding leggen met anderen. De een doet dat door zichzelf als een wandelaar te zien, de ander vanuit een boedhistische grondhouding, twee vrouwen die in vriendschap elkaar ondersteunen, en een ander als een oma voor haar buurtgenoten. Dromen: meer harmonie en vriendschap en vrede met jezelf.


Angela de Jong over de dialoogtafel van MFC Klarendal, 7 november om 12.00 uur

Aanwezig 10 vrouwen, gespreksleidster Angela de Jong.
In het begin van het gesprek werden vooral veel verschillen met de Nederlandse cultuur benoemd. Ook enigszins negatief: ‘Nederlanders trekken hun schoenen niet uit en ik ben een schone vrouw en Wil dat niet in mijn huis.’ Verhalen over uitschelden vieze Turken en meningsverschillen.
Bij navraag bleken we allemaal buren en bekenden van elkaar te zijn die elkaar wel groeten op straat maar niet bij elkaar op de koffie komen. Op mijn doorvragen bleken zowel de Nederlandse en Turkse vrouwen dat best wel te willen. Een van de Nederlandse vrouwen heeft wel een Turkse vriendin die ze haar Turkse zus noemt. Zij wonen in dezelfde flat. Dat wordt in de flat niet overal positief bekeken. Zij kwam met de beste uitspraak van de hele dialoog: Culturele verschillen zijn NIET RAAR HET IS ANDERS. Dat is een veel positievere manier om de dingen te bekijken.
Zij was ook degene die vertelde hoe ze rechtstreeks met mensen in contact gaat en aanspreekt, door aan te bellen bij schreeuwende buren. Dat werkt beter evenals proberen conflicten uit te praten.
Zij vond dat Nederlanders meer toekomstgericht zijn en Turkse mensen door het vasthouden aan hun tradities meer in het verleden leven.
Bij het bespreken van onze wensen en dromen kwamen de volgende uitspraken:
2 gehandicapte vrouwen: Gezond zijn elkaar in je waarde laten.
Andere vrouwen : Geen oorlog. Een betere verdeling van welvaart. Meer vanuit het positieve denken.
Akties: een jonge gehandicapte Turks Nederlandse vrouw wil graag contact met een andere Turkse vrouw om haar ongemanierde Nederlandse manieren, bij te stellen omdat ze daar problemen in ondervind als ze in Turkije is.